Přesunutí knihovny iPhoto na nové místo

Celou knihovnu iPhoto můžete přesunout do jiného počítače, na pevný disk nebo do jiného umístění v počítači.

Důležité:  Před přesunutím je vhodné knihovnu iPhoto zálohovat na DVD nebo externí pevný disk.

Přesunutí knihovny iPhoto:

Pokud jste vytvořili více knihoven s fotografiemi, přesuňte pouze knihovnu, která se v současné době zobrazuje, když je aplikace iPhoto otevřená. Chcete-li přesunout jinou knihovnu, musíte na ni nejdříve přepnout.

  1. Ukončete iPhoto.

  2. Ve Finderu vyberte domovskou složku (obvykle s vaším jménem).

  3. Otevřete složku Obrázky (v domovské složce) a vyhledejte soubor iPhoto Library.

    Obrázek ikony knihovny a souboru ve Finderu

  4. Přetáhněte soubor iPhoto Library do nového umístění v počítači.

  5. Otevřete iPhoto.

  6. Ve zobrazeném okně vyberte požadovanou knihovnu a klikněte na volbu Vybrat.