Přehled knihovny iPhoto

Do knihovny iPhoto lze uložit až 250 000 fotografií v závislosti na paměti počítače a dostupném místu na pevném disku.

Knihovna iPhoto je uložena v souboru či „balíčku“ iPhoto Library ve složce Obrázky (v domovské složce na pevném disku). Balíček obsahuje všechny fotografie importované do iPhota a všechna alba, prezentace a projekty (například knihy, přání či kalendáře), které jste pomocí iPhota vytvořili.

VAROVÁNÍ:  Chcete-li zabránit trvalému smazání nebo poškození knihovny iPhoto, neměňte obsah balíčku iPhoto Library.

Knihovnu iPhoto je vhodné pravidelně zálohovat na DVD nebo externí pevný disk, abyste měli k dispozici kopii, pokud z nějakého důvodu dojde ke ztrátě či poškození fotografií.

Přístup ke knihovně iPhoto:

  • Klikněte na volby Události nebo Fotografie v horní části seznamu zdrojů.

    V případě zobrazení na celou obrazovku klikněte na volbu Události na panelu nástrojů nebo na volbu Alba a poté Fotografie.

Vytvoření více místa v knihovně iPhoto:

  • Pokud je na pevném disku nedostatek místa, iPhoto vás upozorní: Chcete-li zajistit více místa, můžete smazat fotografie z knihovny fotografií. Nezapomeňte fotografie pravidelně zálohovat na CD nebo DVD pro případ, že budete smazané fotografie opět potřebovat.