Vytvoření nové knihovny iPhoto a přepínání mezi knihovnami

Můžete vytvořit více knihoven pro uspořádání fotografií, alb, prezentací a projektů (například knih, přání a kalendářů) a poté mezi knihovnami přepínat. Můžete mít například samostatné knihovny pro osobní fotografie a pro pracovní fotografie. Pokud vaše dítě fotografuje, můžete jeho fotografie uložit do samostatné knihovny.

Měnit položky (například alba) a upravovat fotografie lze vždy pouze v jedné knihovně.

Vytvoření nové knihovny fotografií:

 1. Ukončete iPhoto.

 2. Podržte klávesu Alt a spusťte iPhoto.

 3. Ve zobrazeném okně klikněte na volbu Vytvořit nové.

 4. Zadejte název a vyberte umístění, do kterého chcete novou knihovnu fotografií uložit.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

  V seznamu zdrojů v iPhotu se zobrazí nová prázdná knihovna fotografií. Všechny importované fotografie budou přidány do této knihovny.

  Můžete kdykoli přepnout do jiné knihovny, kterou jste vytvořili.

Přepínání mezi knihovnami fotografií:

 1. Ukončete iPhoto.

 2. Podržte klávesu Alt a spusťte iPhoto.

 3. Vyberte knihovnu, na kterou chcete přepnout.

 4. Klikněte na Vybrat.

Přesunutí fotografií z jedné knihovny do druhé:

 1. Exportujte fotografie z jedné knihovny.

  Tím nedojde ke smazání fotografií z knihovny.

 2. Přepněte na knihovnu, do které chcete fotografie přidat. (Viz předchozí úlohu.)

 3. Importujte fotografie do nové knihovny.