Přehled knihovny iPhoto
Do knihovny iPhoto lze uložit až 250 000 fotografií v závislosti na paměti počítače a dostupném…

Zálohování knihovny iPhoto
Knihovnu iPhoto je vhodné pravidelně zálohovat či archivovat pro případ, že dojde k poškození souborů obrázků…

Vytvoření nové knihovny iPhoto a přepínání mezi knihovnami
Můžete vytvořit více knihoven pro uspořádání fotografií, alb, prezentací a projektů (například knih, přání a…

Přesunutí knihovny iPhoto na nové místo
Celou knihovnu iPhoto můžete přesunout do jiného počítače, na pevný disk nebo do jiného umístění…

Zobrazení knihoven fotografií na CD nebo DVD
Pokud jste vypálili celou knihovnu iPhoto na CD nebo DVD (pomocí funkce vypalování v iPhotu), můžete…