Změna způsobu otevření fotografií v zobrazení pro úpravy

Když přepnete do zobrazení pro úpravy za účelem upravení fotografie, může se fotografie otevřít jedním ze dvou způsobů: v okně iPhoto nebo v jiné aplikaci.

Změna způsobu otevření fotografie v zobrazení pro úpravy:

  1. Vyberte iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Ostatní.

  2. Vyberte volbu z místní nabídky Upravit fotografie.

    • V iPhotu: Fotografie se otevře v zobrazení iPhota pro úpravy.

    • V aplikaci: Fotografie se otevře v jiné aplikaci podle výběru, například Adobe Photoshop. Když použijete tuto volbu, iPhoto otevře složku Aplikace v počítači, ze které můžete vybrat požadovanou aplikaci. Tato aplikace se poté zobrazí v místní nabídce „Upravit fotografie“. Chcete-li změnit aplikaci na jinou, vyberte ji v místní nabídce „Upravit fotografie“. Otevře se složka Aplikace.

Videoklipy importované do iPhota se vždy otevírají v QuickTime Playeru.