Změna vzhledu oblasti zobrazení fotografií

Můžete změnit vzhled hlavní oblasti zobrazení. Můžete například změnit barvu pozadí, vybrat, zda se fotografie budou zobrazovat stínovaně nebo v rámečku, a změnit velikost textu v seznamu zdrojů.

Změna oblasti zobrazení fotografií:

 1. Vyberte iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Vzhled.

 2. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Chcete-li nastavit, zda se budou fotografie zobrazovat v rámečku nebo se stínem, zaškrtněte políčko Obrys nebo Stín.

  • Chcete-li změnit barvu pozadí, přetáhněte jezdce Pozadí.

  • Chcete-li pod událostí zobrazovat odraz titulní fotografie události, vyberte volbu „Zobrazit odrazy“.

  • Chcete-li při procházení fotografií v zobrazení Události nebo Fotografie přes fotografie zobrazit datum, název nebo hodnocení, zaškrtněte políčko „Zobrazit překrývající informace“. Ve výchozím nastavení zobrazuje překrytí během procházení fotografií měsíc a rok pořízení fotografie.

   Obrázek překrytí informací o fotografii

   Zobrazení můžete změnit tak, aby obsahovalo název nebo hodnocení, pomocí volby Zobrazit > Seřadit fotografie > Podle titulu (nebo Podle hodnocení).

  • Chcete-li změnit velikost textu v seznamu zdrojů, vyberte velikost z místní nabídky Písmo alb.