Změna vzhledu oblasti zobrazení fotografií
Můžete změnit vzhled hlavní oblasti zobrazení. Můžete například změnit barvu pozadí, vybrat, zda se fotografie…

Přizpůsobení seznamu zdrojů
Seznam zdrojů, který se nachází v okně iPhoto vlevo, slouží k výběru položek, s nimiž…