Gesta na trackpadu a myši Magic Mouse

Pokud používáte trackpad Multi-Touch nebo myš Magic Mouse, můžete v iPhotu provádět některé časté akce pomocí gest.

Použití gest na trackpadu v systému Mac OS X Lion v10.7 nebo novějším:

Pokud používáte systém Mac OS X Lion v10.7 nebo novější, můžete se pomocí gest na trackpadu pohybovat mezi fotografiemi v zobrazení jedné fotografie a ovládat inteligentní zvětšení v zobrazeních mřížky, jedné fotografie a editoru.

V zobrazení mřížky si funkce inteligentního zvětšení pamatuje, jaké zvětšení jste nastavili, takže můžete přepínat mezi zvoleným a maximálním zvětšením. V zobrazeních jedné fotografie a editoru přepíná funkce inteligentního zvětšení mezi minimálním a maximálním zvětšením.

 • Mezi fotografiemi můžete přecházet přejížděním dvěma prsty po trackpadu.

  • Je-li zapnuto přirozené posouvání: Přejetím doleva přejdete na následující fotografii a přejetím doprava na předcházející fotografii.

  • Je-li přirozené posouvání vypnuto: Přejetím doprava přejdete na následující fotografii a přejetím doleva na předcházející fotografii.

  Přirozené posouvání můžete zapínat a vypínat na panelu Trackpad v Předvolbách systému.

 • Použití funkce inteligentního zvětšení:

  • V zobrazení mřížky: Přetáhněte jezdec zvětšení do polohy odpovídající požadovanému zvětšení. Poté můžete poklepáním na trackpad dvěma prsty přepínat mezi vybraným a plným zvětšením.

  • V zobrazeních jedné fotografie a editoru: Poklepáním na trackpad dvěma prsty můžete přepínat mezi minimálním a maximálním zvětšením.

Použití gest na myši Magic Mouse v systému Mac OS X Lion v10.7 nebo novějším:

Pokud používáte systém Mac OS X Lion v10.7 nebo novější, můžete se pomocí gest na myši Magic Mouse pohybovat mezi fotografiemi v zobrazení jedné fotografie a ovládat inteligentní zvětšení v zobrazeních jedné fotografie a mřížky.

V zobrazení mřížky si funkce inteligentního zvětšení pamatuje, jaké zvětšení jste nastavili, takže můžete přepínat mezi zvoleným a maximálním zvětšením. V zobrazeních jedné fotografie a editoru přepíná funkce inteligentního zvětšení mezi minimálním a maximálním zvětšením.

 • Mezi fotografiemi můžete přecházet přejížděním jedním prstem po myši Magic Mouse.

  • Je-li zapnuto přirozené posouvání: Přejetím doleva přejdete na následující fotografii a přejetím doprava na předcházející fotografii.

  • Je-li přirozené posouvání vypnuto: Přejetím doprava přejdete na následující fotografii a přejetím doleva na předcházející fotografii.

  Přirozené posouvání můžete zapínat a vypínat na panelu Myš v Předvolbách systému.

 • Použití funkce inteligentního zvětšení:

  • V zobrazení mřížky: Přetáhněte jezdec zvětšení do polohy odpovídající požadovanému zvětšení. Poté můžete poklepáním jedním prstem na horní část myši Magic Mouse přepínat mezi vybraným a plným zvětšením.

  • V zobrazeních jedné fotografie a editoru: Poklepáním jedním prstem na horní část myši Magic Mouse můžete přepínat mezi minimálním a maximálním zvětšením.

Použití gest na trackpadu v systému Mac OS X Snow Leopard v10.6.8 nebo starším:

Pokud používáte systém Mac OS X Snow Leopard v10.6.8 nebo starší, můžete se pomocí gest na trackpadu pohybovat mezi fotografiemi.

 • Mezi fotografiemi můžete přecházet přejížděním třemi prsty po trackpadu. Přejetím doprava přejdete na následující fotografii a přejetím doleva na předcházející fotografii.

Použití gest na myši Magic Mouse v systému Mac OS X Snow Leopard v10.6.8 nebo starším:

Pokud používáte systém Mac OS X Snow Leopard v10.6.8 nebo starší, můžete se pomocí gest na myši Magic Mouse pohybovat mezi fotografiemi.

 • Mezi fotografiemi můžete přecházet přejížděním dvěma prsty po horní části myši Magic Mouse. Přejetím doprava přejdete na následující fotografii a přejetím doleva na předcházející fotografii.