Aktualizace softwaru iPhoto

Ve výchozím nastavení vás iPhoto automaticky upozorní na dostupné aktualizace softwaru.

Pokud jste iPhoto zakoupili prostřednictvím Mac App Store nebo pokud byl software iPhoto v počítači předinstalován společně se systémem Mac OS X v10.7 Lion nebo novější verzí, bude se oznámení o aktualizaci zobrazovat na ikoně App Store v Docku.

Pokud jste iPhoto nainstalovali z DVD iLife ’11 nebo byl software iPhoto předinstalován v počítači se systémem Mac OS X v10.6.8 Snow Leopard nebo starším, iPhoto vždy při spuštění ověřuje dostupné aktualizace a upozorní vás, pokud je aktualizace k dispozici. Pokud nechcete, aby aplikace iPhoto hledala aktualizace automaticky, můžete vypnout automatická oznámení v předvolbách iPhota.

Dostupnost aktualizací můžete ověřit i ručně.

Ruční ověření aktualizací v Mac App Store (pokud jste iPhoto zakoupili prostřednictvím Mac App Store nebo pokud byl software iPhoto předinstalován v systému Mac OS X v10.7 Lion či vyšším):

  • Otevřete Mac App Store a klikněte na Aktualizace na panelu nástrojů.

    Je-li k dispozici aktualizace pro iPhoto, zobrazí se v okně Mac App Store.

Ruční ověření aktualizací pomocí Aktualizace softwaru (pokud jste iPhoto nainstalovali z DVD iLife ’11 nebo pokud byl software iPhoto předinstalován se systémem Mac OS X v10.6.8 Snow Leopard nebo starším):

  • V nabídce Apple vyberte volbu Aktualizace softwaru.

    Je-li k dispozici aktualizace pro iPhoto, zobrazí se v okně Aktualizace softwaru.

Pokud jste iPhoto zakoupili prostřednictvím Mac App Store nebo pokud byl software iPhoto v počítači předinstalován společně se systémem Mac OS X v10.7 Lion nebo novější verzí, oznámení o aktualizaci se v Aktualizaci softwaru nezobrazují. Zkontrolujte aktualizace v Mac App Store.

Vypnutí automatických oznámení (pokud jste iPhoto nainstalovali z DVD iLife ’11 nebo pokud byl software iPhoto předinstalován se systémem Mac OS X v10.6.8 Snow Leopard nebo starším):

  1. Vyberte v iPhotu volbu iPhoto > Předvolby a klikněte na volbu Obecné.

  2. Zrušte výběr volby „Automaticky ověřovat aktualizace“.

Ruční vyhledání aktualizací v iPhotu:

  • Vyberte iPhoto > „Ověřit aktualizace“.