Způsoby výběru nebo zrušení výběru fotografií

Pokud chcete s fotografií něco provést, například upravit ji nebo poslat e-mailem, je třeba ji nejprve vybrat. Vybraná fotografie je žlutě ohraničena.

Obrázek vybraných fotografií se žlutým ohraničením

Poznámka:  Stejné metody můžete použít k volbě jedné či více skupin událostí, tváří nebo míst.

Výběr nebo zrušení výběru fotografií:

Proveďte některou z následujících akcí:

  • Jednu fotografii vyberete kliknutím na ni.

  • Chcete-li vybrat více fotografií nacházejících se na jednom místě, přetažením myši přes fotografie uzavřete požadované fotografie do výběrového rámečku.

  • Chcete-li vybrat skupinu fotografií nacházejících se vedle sebe, klikněte na první fotografii a potom přidržte klávesu Shift a klikněte na poslední fotografii.

  • Chcete-li vybrat více fotografií, které nejsou vedle sebe, přidržte klávesu Cmd a klikněte na jednotlivé fotografie.

  • Chcete-li vybrat všechny fotografie ve skupině, například v události, stiskněte klávesy Cmd a A nebo vyberte Úpravy > Vybrat vše.

  • Chcete-li zrušit výběr určitých fotografií ve skupině, přidržte klávesu Cmd a klikněte na fotografie, jejichž výběr chcete zrušit.

  • Chcete-li zrušit výběr všech fotografií, klikněte mimo fotografii.