Prohlížení fotografií v knihovně

Knihovna iPhoto obsahuje všechny fotografie přenesené z digitálního fotoaparátu nebo naimportované do iPhota z jiných zdrojů. Fotografie jsou uspořádány podle data jako události, což usnadňuje prohlížení obsahu knihovny.

Prohlížení fotografií podle události:

 1. Kliknutím vyberte položku Události v seznamu zdrojů, případně klikněte na tlačítko Události v celoobrazovkovém režimu.

  Zobrazení Události ukazuje hlavní fotografii pro každou událost.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li rychle prohlédnout fotografie v události, umístěte ukazatel na událost. Postupně se zobrazí všechny fotografie v události.

  • Chcete-li otevřít událost, dvakrát na ni klikněte.

   Zobrazení Události obnovíte kliknutím na tlačítko Všechny události v horní části hlavního zobrazovacího okna.

Zobrazení všech fotografií se seskupováním podle události nebo bez něj:

 1. Vyberte Fotografie v seznamu zdrojů.

  V celoobrazovkovém režimu klikněte na tlačítko Všechna alba a potom dvakrát klikněte na album fotografií (v levém horním rohu zobrazení). Album se otevře.

  Fotografie jsou při tomto zobrazení uspořádány do skupin události, můžete však určit, zda se mezi událostmi mají zobrazovat dělicí čáry.

 2. Chcete-li mezi událostmi zobrazit dělicí čáry, vyberte Zobrazení > Názvy událostí. (V celoobrazovkovém režimu zobrazíte řádek nabídek umístěním ukazatele do horní části obrazovky.)

  Chcete-li dělicí čáry skrýt, vyberte Zobrazení a zrušte zaškrtnutí volby Názvy událostí.

  Poznámka:  Pokud je volba Názvy událostí neaktivní, je nastaveno ruční třídění fotografií. Chcete-li to změnit, vyberte Zobrazení > Řadit fotografie a vyberte v nabídce jinou volbu řazení.

Změna velikosti zobrazených fotografií:

 • Posuňte jezdec v dolní části okna iPhota.

Hledání určitých fotografií podle data:

 1. Vyberte položku Události nebo Fotografie v seznamu zdrojů.

 2. Pomocí posuvníku se můžete posunovat nahoru nebo dolů mezi událostmi nebo fotografiemi.

  Pro usnadnění hledání určitých fotografií se uprostřed okna zobrazí překryvné údaje o datu pořízení fotografií.

  Obrázek posuvníku

  Poznámka:  Překryvné údaje se nemusí zobrazit, pokud jste nastavili ruční řazení událostí nebo alb. Chcete-li toto nastavení zkontrolovat, vyberte Zobrazení > Řadit události (nebo Zobrazení > Řadit fotografie). (V celoobrazovkovém režimu zobrazíte řádek nabídek umístěním ukazatele do horní části obrazovky.) Překrytí můžete také změnit nebo skrýt.