Přehrání videoklipu

Pokud jste importovali videoklip pořízený fotoaparátem, můžete jej sledovat v iPhotu.

Přehrání videoklipu:

Proveďte některou z následujících akcí:

  • Dvakrát klikněte na videoklip.

  • Vyberte klip a stiskněte mezerník.

Pomocí ovládacích prvků můžete videoklip přehrávat a pozastavit, jemně doladit zvuk atd.

Obrázek ovládacích prvků pro přehrávání videa

Ovládací prvky můžete přetažením umístit kamkoli na obrazovku.