Okno iPhota – přehled

Hlavní okno iPhota

Okno iPhota umožňuje hledat a rychle otevírat fotografie v knihovně iPhoto, která obsahuje všechny fotografie, které jste do iPhota importovali.

Na levé straně okna iPhota je seznam zdrojů s různě seskupenými fotografiemi: podle událostí, tváří nebo míst. Seznam zdrojů také ukazuje všechna vaše alba, složky, projekty (například knihy, pohlednice a kalendáře), prezentace a publikovaná alba (alba odeslaná například na Facebook).

Pokud v seznamu zdrojů vyberete položku, v hlavní zobrazovací oblasti se zobrazí fotografie. Fotografie jsou obvykle seskupeny podle položky vybrané v seznamu zdrojů.

Obrázek celého okna iPhota

Fotografie můžete hledat a uspořádat podle událostí, tváří nebo míst. Můžete mazat jednotlivé fotografie, seskupovat je do alb a ukládat je do větších složek a další. Můžete také prohlížet nebo upravovat prezentace a weby či projekty, jako například knihy, pohlednice a kalendáře.

Seznam zdrojů, alba a projekty

Když kliknete na položku v seznamu zdrojů, fotografie, které tato položka obsahuje, se objeví v hlavní zobrazovací oblasti okna iPhota.

Obrázek seznamu zdrojů

A

Zobrazí sady fotografií seskupené podle data.

B

Umožňuje procházet všechny fotografie v knihovně iPhoto najednou.

C

Zobrazí sady fotografií seskupené podle jména hlavního objektu.

D

Zobrazí všechna místa, kde byly fotografie pořízeny, nebo najde všechny fotografie pořízené na určitém místě.

E

Rychle najde fotografie, se kterými jste nedávno pracovali.

F

Zobrazí všechny fotografie v libovolném vytvořeném albu. Alba jsou vhodná pro seskupování fotografií s určitým tématem.

G

Zobrazí nebo upraví jakýkoli vytvořený projekt, například knihy, pohlednice a kalendáře nebo prezentace.

iPhoto automaticky seskupuje fotografie podle událostí na základě data pořízení. Chcete-li si prohlížet fotografie uspořádané podle tváří nebo míst, pravděpodobně bude třeba, abyste v iPhotu zadali určité informace.

Můžete přetahovat fotografie z hlavní zobrazovací oblasti okna do alb nebo projektů.

Kdykoli přidáte fotografii do projektu, prezentace nebo alba, fotografie nebude zkopírována a uložena pro každou položku zvlášť. Každý projekt, prezentace nebo album odkazuje na soubor snímku uložený v knihovně iPhoto. Takže můžete přidat stejnou fotografii do několika alb, prezentací, projektů, jako například knih, pohlednic a kalendářů, nebo webů bez duplikace vlastního souboru snímku.

Pokud přesunete nebo smažete fotografii, která je v libovolném albu, prezentaci, knize, na pohlednici nebo webu, bude to mít vliv jen na daný projekt nebo seskupení fotografií. Vlastní fotografie zůstane vždy v knihovně iPhoto, dokud ji odtud nesmažete. Smažete-li fotografii z knihovny, bude smazána ze všech míst (projektů, alb atd.), kde se nachází. Zůstane však v koši, dokud jej v iPhotu nevyprázdníte.

V knihovně iPhoto můžete pro lepší uspořádání alb vytvořit další složky. V případě potřeby můžete také vytvořit více knihoven.

Seskupené fotografie

Když zobrazíte sady fotografií uspořádaných do skupin, jako například v zobrazení Události nebo Tváře, zastupuje celou skupinu náhled jednoho obrázku; tento obrázek se nazývá hlavní fotografie. Pokud dvakrát kliknete na hlavní fotografii, zobrazí se celá skupina fotografií. Jako hlavní fotografii můžete určit jakoukoli fotografii ve skupině.

Obrázek nástěnky Tváře

Chcete-li se dozvědět více o událostech, tvářích, místech, albech a možných způsobech uspořádání a hledání fotografií v knihovně iPhoto, přečtěte si témata v oddílu „Zobrazení a uspořádání“ nápovědy pro iPhoto vlevo.

Informace o vytváření alb, pohlednic, prezentací a dalších projektů najdete v oddílech „Sdílení tištěných fotografií“ a „Digitální sdílení fotografií“ nápovědy pro iPhoto vlevo.