Import fotografií z iPadu

Na iPadu 2 je k dispozici album Fotoaparát, ve kterém jsou uloženy fotografie pořízené vestavěným fotoaparátem, přenesené při synchronizaci s počítačem, importované z iPhonu nebo digitální fotoaparátu nebo načtené z e-mailové zprávy či webové stránky. Fotografie, které importujete do iPadu 2 pomocí sady pro připojení fotoaparátu Apple, se v aplikaci Fotografie zobrazují jako události.

Na iPadu (1. generace) je k dispozici album uložených fotografií, které obsahuje fotografie získané při synchronizaci s počítačem, importované z iPhonu nebo digitálního fotoaparátu nebo načtené z e-mailu nebo webové stránky.

Po připojení iPadu k počítači můžete z iPadu importovat jednu či více fotografií do iPhota.

Poznámka:  Pokud jste na iPadu aktivovali Fotostream a na panelu Fotostream v předvolbách iPhota je vybrána volba Automatický import, je možné, že fotografie z iPadu již byly do iPhota importovány.

Import fotografií z iPadu:

 1. Připojte iPad k počítači pomocí kabelu konektor Docku/USB, který byl dodán s iPadem.

  Není-li již aplikace iPhoto spuštěna, spustí se automaticky (pokud jste tuto předvolbu v iPhotu nezměnili a iPad není uzamčen).

  Po připojení a zapnutí iPadu se spustí iPhoto se zobrazením pro import a iPad se objeví v seznamu zdrojů.

  Obrázek zobrazení pro import s připojeným iPadem

  Fotografie, které jste již importovali, se v iPhotu zobrazují odděleně od nových fotografií.

  Pokud jste již importovali všechny fotografie uložené na iPadu, zobrazí se zpráva. Pokud chcete všechny fotografie z iPadu smazat, klikněte na tlačítko Odstranit fotografie.

 2. Ve výchozím nastavení rozdělí iPhoto fotografie do samostatných událostí během importu.

  Volitelně můžete zadat popis do pole Jméno události.

  Nechcete-li, aby aplikace iPhoto vytvářela události automaticky, zrušte zaškrtnutí políčka Rozdělit události.

  Pokud chcete změnit časový rámec pro řazení fotografií do událostí, můžete jej změnit v předvolbách pro iPhoto.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li importovat všechny fotografie zobrazené v okně iPhoto, klikněte na tlačítko Importovat, na kterém je uveden počet fotografií.

  • Chcete-li importovat jen některé fotografie, stiskněte a přidržte klávesu Cmd a klikněte na náhled fotografie, případně přetažením vyberte skupinu fotografií. Potom klikněte na tlačítko Importovat vybrané.

 4. Přenos fotografií můžete během importu kdykoli zrušit kliknutím na Zastavit import. V zobrazeném dialogu potom vyberte, zda v importu fotografií pokračovat, zachovat fotografie, které byly importovány, nebo zda importované fotografie smazat.

 5. Po skončení importu přetáhněte ikonu zařízení do koše v iPhotu a potom odpojte iPad od počítače odpojením kabelu konektor Docku/USB.

  Důležité:  Před odpojením iPadu počkejte, dokud se do iPhota nenaimportují všechny fotografie (nebo klikněte na Zastavit import).