Import fotografií z iPadu
Na u 2 je k dispozici album Fotoaparát, ve kterém jsou uloženy fotografie pořízené vestavěným fotoaparátem,…

Import fotografií z iPhonu či jiného mobilního telefonu
Pokud máte telefon s fotoaparátem, můžete pořízené fotografie importovat do iPhota. Poznámka:  Pokud jste na iPhonu aktivovali…