Import fotografií pořízených filmovým fotoaparátem

Pokud máte fotografie pořízené filmovým fotoaparátem, můžete je po převedení na digitální soubory importovat od iPhota. Po importu digitálních souborů do iPhota můžete tyto soubory upravit a přidat je do prezentací, knih a alb stejně jako jiné digitální fotografie.

Digitalizace výtisků nebo filmových negativů:

Proveďte některou z následujících akcí:

  • Použijte vhodný digitální skener k naskenování fotografií nebo negativů a potom je uložte na pevný disk počítače, CD nebo DVD.

  • Vezměte výtisky nebo filmové negativy do firmy, která nabízí služby digitálního zpracování obrazu, a nechejte si fotografie uložit na CD, DVD nebo web.

Až budete mít digitální verze těchto fotografií, postupujte podle pokynů v jednom z těchto témat pro import fotografií do iPhota: