Import fotografií z pevného disku či jiného počítače

Pokud máte fotografie uložené na pevném disku počítače (například jste naskenovali nebo uložili fotografie z e-mailu), můžete je importovat do iPhota. Také můžete importovat fotografie z jakéhokoli počítače, ke kterému máte přístup ze sítě.

Import fotografií z pevného disku:

Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přetáhněte jednu či více fotografií nebo složku fotografií z Finderu do hlavního okna iPhoto.

  • Přetáhněte jednu či více fotografií nebo složku fotografií z Finderu na ikonu iPhota v Docku.

  • V iPhotu vyberte Soubor > „Importovat do sbírky fotografií“. Vyberte fotografie, které chcete importovat, a klikněte na tlačítko Importovat.