Import fotografií odeslaných e-mailem

Do iPhota můžete přímo importovat fotografie, které jste přijali e-mailem.

Import fotografie z aplikace Mail od Applu:

 1. Otevřete e-mail obsahující fotografii k zobrazení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přetáhněte fotografii z e-mailu do hlavního okna iPhoto.

  • Klikněte na Uložit v záhlaví zprávy a vyberte „Přidat do iPhota“.

   Obrázek položky Přidat do iPhota v místní nabídce Uložit

Import fotografie z jiné e-mailové aplikace:

 1. Otevřete e-mail obsahující fotografii k zobrazení.

 2. Uložte fotografii na pevný disk počítače (zkuste stisknout klávesu Ctrl a současně kliknout na fotografii, potom se podívejte, zda je v místní nabídce příkaz Uložit jako).

 3. Spusťte iPhoto a vyberte Soubor > „Importovat do sbírky fotografií“.

 4. V zobrazeném okně Importovat fotografie vyberte fotografii pro import a klikněte na Importovat.

Import fotografie z webového e-mailového účtu, včetně účtů iCloud, MobileMe, Google Gmail, Yahoo! Mail nebo Microsoft Hotmail:

 1. Otevřete e-mail obsahující fotografii k zobrazení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud používáte internetový prohlížeč Safari, stiskněte klávesu Ctrl a současně klikněte na obrázek v emailu. Potom vyberte „Přidat obrázek do knihovny iPhoto“.

  • Pokud používáte jiný internetový prohlížeč, stiskněte klávesu Ctrl a současně klikněte na obrázek v emailu. Potom v místní nabídce vyberte příkaz pro uložení.

   V závislosti na používaném internetovém prohlížeči možná bude třeba postupovat podle dalších pokynů na obrazovce.

   Po uložení fotografie na pevný disk můžete fotografii importovat do knihovny iPhoto.