Import fotografií z CD, DVD nebo jednotky flash

Můžete importovat fotografie z CD, DVD nebo jednotky flash.

Informace o importu fotografií z paměťové karty najdete v tématu Import fotografií nebo videa z digitálního fotoaparátu.

Import fotografií z CD, DVD nebo jednotky flash:

  1. Vložte disk do diskové jednotky počítače nebo k počítači připojte jednotku flash.

  2. Spusťte iPhoto a vyberte Soubor > „Importovat do sbírky fotografií“.

  3. Přejděte na místo, kde jsou fotografie určené k importu.

  4. Vyberte fotografii, složku nebo disk, případně stiskněte klávesu Cmd a klikněte na jednotlivé fotografie.

  5. Klikněte na Importovat.

    Důležité:  Během importu fotografií disk ani jednotku nevysunujte.