Import fotografií odeslaných e-mailem
Do iPhota můžete přímo importovat fotografie, které jste přijali e-mailem. Import fotografie z aplikace Mail od…

Import fotografií pořízených filmovým fotoaparátem
Pokud máte fotografie pořízené filmovým fotoaparátem, můžete je po převedení na digitální soubory importovat od…

Import fotografií z CD, DVD nebo jednotky flash
Můžete importovat fotografie z CD, DVD nebo jednotky flash. Informace o importu fotografií z paměťové karty najdete…

Import fotografií z pevného disku či jiného počítače
Pokud máte fotografie uložené na pevném disku počítače (například jste naskenovali nebo uložili fotografie z e-mailu),…