Změna pořadí stránek ve vlastní tiskové úloze

Pořadí stránek ve vlastní tiskové úloze můžete kdykoli před tiskem upravit.

Změna pořadí stránek ve vlastní tiskové úloze:

  • Klikněte na tlačítko Stránky v horní části okna pro přizpůsobený tisk a přetáhněte stránku na nové místo.