Publikování fotografií v Galerii MobileMe

Pokud jste členem komunity MobileMe, můžete své fotografie a videoklipy publikovat v galerii MobileMe pro potěšení přátel a rodiny přímo z iPhota.

VAROVÁNÍ:  Služba MobileMe bude ukončena 30. června 2012. Po tomto datu již nebudete mít přístup ke své Galerii MobileMe.

Publikování alba v galerii MobileMe:

 1. Vyberte fotografie nebo videoklipy, které chcete publikovat.

  V případě potřeby můžete vybrat také celou událost nebo album.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Sdílet a z místní nabídky vyberte položku MobileMe.

 3. Vyberte album, do kterého chcete fotografie přidat (nebo klikněte na volbu Nové album a zadejte jeho název).

 4. V místní nabídce „Album může prohlížet“ vyberte osoby, které mohou vaše publikované fotografie prohlížet:

  • Všichni: Album bude publikováno v podobě veřejného webu. Bude si je moci prohlížet každý, kdo zná adresu webové stránky.

  • Pouze já: Prohlížení bude dostupné pouze vám. Album se nezobrazí na domovské stránce galerie.

  • Upravit jména a hesla: Umožňuje vyžadovat heslo nebo omezit právo vstupu jen na určité osoby nebo skupiny. V nově otevřeném okně zadejte alespoň jedno uživatelské jméno a heslo. Uživatelská jména se poté zobrazí v místní nabídce „Album může prohlížet“.

  Publikované album spojené s určitou osobou nebo skupinou bude uvedeno vedle uživatelského jména a hesla.

 5. Úprava dalšího nastavení publikování:

  • Umožnit stáhnutí fotografie nebo celé album: Umožňuje prohlížejícím osobám stáhnout fotografie z vašeho publikovaného alba nebo celé album do počítače.

  • Umožnit odeslání fotografie pomocí webového prohlížeče: Umožňuje prohlížejícím odeslat fotografie do vašeho publikovaného alba.

  • Umožnit přidání fotografie pomocí e-mailu: Umožňuje vám i ostatním odeslat fotografie do publikovaného alba prostřednictvím mobilního telefonu, mobilních zařízení nebo počítače.

  • Zobrazit názvy fotografií: Umožňuje zobrazit názvy fotografií v publikovaném albu.

  • Zobrazit e-mailovou adresu pro odeslání fotografií: Umožňuje zobrazit e-mailovou adresu publikovaného alba, pomocí které mohou prohlížející odeslat fotografie do alba. (Tato volba je dostupná, pouze pokud jste označili volbu „Umožnit přidání fotografie pomocí e-mailu“)

 6. V případě potřeby můžete kliknutím na tlačítko Zobrazit pokročilé zobrazit další volby:

  • Skrýt album na stránce galerie: Umožňuje album zobrazit pouze na webové adrese (kterou můžete sdílet s přáteli a rodinou), ale skrýt je na domovské stránce galerie.

  • Kvalita stahování: Umožňuje nastavit rozlišení (velikost) publikované fotografie nebo fotografií. (Je-li toto políčko nedostupné, zvolte výše uvedenou volbu „Povolit stahování“.)

  • Optimalizováno: Umožňuje rychlé publikování ve vysoké kvalitě. Tuto velikost můžete používat k tištění fotografií až do velikosti 40 x 50 cm.

  • Skutečná velikost: Umožňuje publikovat fotografie ve stejném rozlišení, jaké měla předloha. Tato velikost je většinou větší a odeslání do galerie může trvat déle.

 7. Klikněte na tlačítko Publikovat.

  Publikování alba s velkým počtem fotografií může trvat až několik minut. Publikované album můžete zobrazit kliknutím na váš účet MobileMe v seznamu zdrojů (v části Web) a dvojitým kliknutím na album.

Zobrazení publikovaného alba na webu:

 1. V seznamu zdrojů klikněte na účet MobileMe (v části Web).

  Pokud se nacházíte v zobrazení celé obrazovky, v nabídce nástrojů klikněte na tlačítko Alba a přesuňte se do části MobileMe.

 2. Dvakrát klikněte na album.

 3. Klikněte na šipku vedle názvu alba v horní části okna.

  Obrázek záhlaví alba MobileMe

Album se zobrazí ve vašem webovém prohlížeči.

Informování ostatních o publikovaném albu:

 1. V seznamu zdrojů (v části Web) klikněte na svůj účet MobileMe.

  Pokud se nacházíte v zobrazení celé obrazovky, v nabídce nástrojů klikněte na tlačítko Alba a přesuňte se do části MobileMe.

 2. Dvakrát klikněte na album.

 3. Pokud není otevřen panel Informace, klikněte na tlačítko Informace v panelu nástrojů.

 4. Klikněte na tlačítko Doporučit.

Otevře se e-mailová zpráva s webovou adresou alba a heslem (pokud je vyžadováno).

Přihlášení k odběru publikovaného alba:

Po publikování alba v galerii MobileMe se mohou vaši přátelé a rodina přihlásit k odběru alba a dostávat tak informace o jeho dalších aktualizacích. Osoby přihlášené k odběru si mohou album prohlížet v iPhotu ve svém počítači.

Poznámka:  K přihlášení k odběru alba v galerii je zapotřebí systém Mac OS X verze 10.4.11 nebo novější.

 1. Album na webu můžete otevřít pomocí webového prohlížeče.

 2. Pokud není panel nástrojů k dispozici, klikněte na volbu Zobrazit volby.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Odebírat a vyberte jednu z následujících voleb:

  • prostřednictvím kanálu RSS: Umožňuje album zobrazit prostřednictvím vaší oblíbené čtečky kanálů RSS (např. Safari).

  • v iPhotu: Album bude možné zobrazit kliknutím na jeho název v seznamu zdrojů.

 4. Kliknutím na libovolnou z dalších voleb fotografie stáhněte nebo přidejte a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka:  Pokud jsou volby zobrazeny šedě, publikující uživatel je nepovolil.

Album s odběrateli můžete kdykoli aktualizovat kliknutím na ikonu zobrazenou u seznamu zdrojů v iPhotu.

Přidání nebo odstranění fotografií:

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Jestliže chcete přidat fotografie do publikovaného alba, vyberte požadované fotografie, na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Sdílet, vyberte volbu Galerie MobileMe a klikněte na album, do kterého chcete fotografie přidat.

 • Fotografie můžete smazat kliknutím na volbu MobileMe v seznamu zdrojů, výběrem publikovaného alba, výběrem jedné nebo více fotografií, které chcete smazat, a stiskem klávesy Delete, nebo přetažením fotografií do koše iPhota v seznamu zdrojů.

  Pokud jste fotografii smazali omylem, vyberte volby Úpravy > „Odvolat akci Smazat fotografii z alba“ nebo otevřete koš iPhota a fotografii přetáhněte zpět do alba.

Fotografie odeslané e-mailem nebo přidané ostatními uživateli se v publikovaném albu zobrazí při příštím otevření iPhota nebo alba za předpokladu, že je váš počítač připojen k Internetu. U těchto fotografií bude uveden symbol, podle kterého poznáte, že fotografie nejsou součástí vaší knihovny.

Tyto fotografie můžete do knihovny iPhoto importovat přetažením z publikovaného alba do části Fotografie nebo Události v seznamu zdrojů. Fotografie se zobrazí v nové události.

Změna nastavení publikovaného alba:

 1. V seznamu zdrojů klikněte v části Web na účet, který jste použili k publikování alba.

  Pokud se nacházíte v zobrazení celé obrazovky, v nabídce nástrojů klikněte na tlačítko Alba a přesuňte se do části MobileMe.

 2. Vyberte album, jehož nastavení chcete upravit.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Informace a poté na tlačítko Změnit nastavení.

 4. Upravte nastavení publikování (další informace naleznete v prvním tématu výše – „Publikování alba galerie MobileMe“).

 5. Klikněte na tlačítko Publikovat.

Zastavení publikování alba:

 1. V seznamu zdrojů klikněte na volbu MobileMe.

  Pokud se nacházíte v zobrazení celé obrazovky, v nabídce nástrojů klikněte na tlačítko Alba a přesuňte se do části MobileMe.

 2. Vyberte album.

 3. Stiskněte klávesy Cmd + Delete.

Odběratelé alba budou při příštím pokusu o synchronizaci alba upozorněni, že jste jeho publikování ukončili.

Informace o zbývajícím úložném prostoru na iDisku MobileMe zobrazíte výběrem voleb iPhoto > Předvolby, kliknutím na tlačítko Účty a výběrem položky MobileMe v seznamu s účty.