Hodnocení fotografií

Fotografiím můžete přiřadit hodnocení oblíbenosti od 0 do 5. Hodnocení fotografií můžete použít k automatickému vytvoření alb a k uspořádání či prohlížení knihovny.

Hodnocení fotografie:

 1. Vyberte jednu či více fotografií, které chcete hodnotit.

 2. Kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů otevřete panel Informace.

  Můžete rovněž vybrat volbu Fotografie > Moje hodnocení a poté vybrat počet hvězdiček. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

 3. Vedle názvu fotografie na panelu Informace klikněte na hvězdičku představující počet hvězdiček, které chcete fotografii přiřadit.

  Hodnocení pomocí hvězdiček se zobrazuje pod fotografiemi.

  Tip:  Hodnocení můžete rovněž přidat pomocí klávesnice: Vyberte fotografii, stiskněte klávesu Cmd a číslici od 0 do 5 (0 znamená odebrání všech hvězdiček).

Změna hodnocení fotografie:

 1. Vyberte fotografii, jejíž hodnocení chcete změnit.

 2. Kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů otevřete panel Informace.

 3. Přetáhněte ukazatel na hodnocení pomocí hvězdiček – přetažením doleva hodnocení snížíte, přetažením doprava je zvýšíte.

  Můžete rovněž kliknout na hvězdičky pod jednotlivými fotografiemi a hodnocení změnit či odstranit.

  Tip:  Hodnocení můžete rovněž změnit pomocí klávesnice: Vyberte fotografii, stiskněte klávesu Cmd a číslici od 0 do 5 (0 znamená odebrání všech hvězdiček).

Odstranění hodnocení fotografie:

 1. Vyberte fotografii, od které chcete odstranit hodnocení.

 2. Kliknutím na tlačítko Informace na panelu nástrojů otevřete panel Informace.

 3. Přetažením ukazatele doleva na hodnocení pomocí hvězdiček snižte počet hvězdiček na nulu.

  Totéž provedete při přetažení ukazatele na hodnocení pod fotografií.

  Tip:  Hodnocení můžete rovněž změnit pomocí klávesnice: Vyberte fotografii, stiskněte klávesu Cmd a číslici od 0 do 5 (0 znamená odebrání všech hvězdiček).

Zobrazení a skrytí hodnocení pod fotografiemi:

Hodnocení pomocí hvězdiček je vždy k dispozici na panelu Informace po kliknutí na tlačítko Informace na panelu nástrojů. Rovněž lze zobrazit nebo skrýt hodnocení pod fotografiemi v okně hlavního zobrazení.

 • Chcete-li zobrazit hodnocení pod fotografiemi, vyberte volbu Zobrazit > Hodnocení, aby se zobrazila zaškrtávací značka. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

 • Chcete-li skrýt hodnocení pod fotografiemi, vyberte volbu Zobrazit > Hodnocení a zaškrtávací značku odstraňte. Hodnocení se bude nadále zobrazovat pod fotografiemi na panelu Informace.