Smazání události

Událost můžete z knihovny iPhoto smazat několika způsoby.

VAROVÁNÍ:  Smazáním události smažete všechny fotografie obsažené ve všech prezentacích, projektech, jako jsou knihy, přání a kalendáře, a publikovaných albech. Fotografie můžete obnovit z koše v iPhotu, dokud koš nevyprázdníte a fotografie tak trvale nesmažete. Chcete-li vyprázdnit koš iPhota, vyberte jej v seznamu zdrojů a vyberte příkaz iPhoto > Vyprázdnit koš iPhoto. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

Smazání události:

Vyberte událost a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Stiskněte klávesy Cmd + Delete.

  • Vyberte volbu Fotografie > „Přesunout do koše“. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

  • Přetáhněte událost na ikonu koše v seznamu zdrojů. (Tato volba je dostupná pouze ve standardním zobrazení, nikoli v celoobrazovkovém zobrazení.)

    Obrázek ikony Koš v seznamu zdrojů