Přesunutí fotografií mezi událostmi

Fotografie můžete přesunout z jedné události do druhé přetažením nebo vyjmutím a vložením. Můžete rovněž přesunout označené události z příslušných událostí do jiné události.

Přesunutí fotografií přetažením

 1. Kliknutím vyberte fotografie v seznamu zdrojů.

 2. V nabídce iPhoto vyberte volbu Zobrazit > Jména událostí.

 3. Kliknutím vyberte Události v seznamu zdrojů.

 4. Vyberte dvě události – událost, ze které chcete fotografie přesunout, a událost, do které je chcete přetáhnout.

  Tip:  Přetažením ukazatele můžete do výběru vložit dvě sousední události. Chcete-li vybrat události, které spolu nesousedí, vyberte kliknutím první událost, poté podržte klávesu Cmd a kliknutím vyberte druhou událost.

 5. Dvakrát klikněte na jednu z událostí.

  Obě události se otevřou. Obsažené fotografie se zobrazí v okně pod jmény událostí.

 6. Vyberte fotografie, které chcete přesunout, a přetáhněte je do události, do které je chcete přidat.

Přesunutí fotografií vyjmutím a vložením

 1. Vyberte fotografie, které chcete přesunout.

  Tip:  Chcete-li vybrat více fotografií, které spolu nesousedí, podržte klávesu Cmd a klikněte na jednotlivé fotografie.

 2. Vyberte volbu Upravit > Vyjmout (nebo stiskněte Cmd-X). (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

 3. Vyberte událost, do které chcete fotografie přesunout, a vyberte položku Upravit > Vložit (nebo stiskněte Cmd-V).

Přesunutí označených fotografií:

 1. Vyberte událost, do které chcete označené fotografie přidat. (Další informace o označení fotografií naleznete v tomto tématu: Označení fotografií praporkem.

 2. Vyberte volbu Události > Přidat označené fotografie do vybrané události. (V celoobrazovkovém zobrazení se řádek nabídek objeví po přesunutí ukazatele na obrazovce nahoru.)

  Označené fotografie budou přesunuty z aktuální události do vybrané události.