Smazání nebo obnovení fotografie

Z knihovny můžete smazat jednu či více fotografií.

VAROVÁNÍ:  Smazáním z knihovny fotografii trvale smažete z iPhota. Smazané fotografie jsou rovněž odstraněny ze všech alb, prezentací a projektů, např. knih, přání či kalendářů, v nichž jsou obsaženy.

Pokud chcete smazání fotografie vrátit, můžete fotografii obnovit.

Smazání fotografie z knihovny:

 1. Vyberte fotografii, kterou chcete smazat.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Stiskněte klávesu Del.

  • Přesuňte ukazatel na fotografii a klikněte na šipku dolů, která se zobrazí v pravém dolním rohu. V místní nabídce, která se zobrazí, klikněte na ikonu koše iPhota.

  • Přetáhněte vybranou fotografii do koše v seznamu zdrojů.

 3. Vyberte volbu iPhoto > Vysypat koš. (V celoobrazovkovém zobrazení zobrazíte řádek nabídek přesunutím ukazatele na obrazovce nahoru.)

  VAROVÁNÍ:  Tím fotografii trvale smažete z počítače. Fotografii nebude možné obnovit, pokud nepoužíváte Time Machine k zálohování knihovny nebo pokud jste neuložili záložní kopii knihovny jinam, např. na DVD.

Obnovení smazané fotografie:

 • Pokud jste v iPhotu dosud nevysypali koš, postupujte takto:

  1. Vyberte položku Koš v seznamu zdrojů.

   Obrázek ikony Koš v seznamu zdrojů

  2. Vyberte fotografii, kterou chcete obnovit.

  3. Vyberte volbu Fotografie > „Navrátit do sbírky fotografií“.

   Můžete rovněž přetáhnout položku z koše do prázdné oblasti seznamu zdrojů.

 • Používáte-li Time Machine zálohování počítače, můžete fotografii, událost, složku, album, projekt, např. knihu, přání či kalendář, nebo prezentaci obnovit, i když jste je smazali z knihovny a poté vysypali koš.

  Používáte-li aplikaci iPhoto 9.1.4 nebo novější a systém Mac OS X v10.7 nebo novější: Chcete-li fotografie obnovit, ukončete iPhoto, otevřete složku, která obsahuje knihovnu iPhoto, a poté otevřete Time Machine.

  Používáte-li starší verze iPhota a systému Mac OS X: Chcete-li obnovit konkrétní fotografie nebo události, otevřete iPhoto a vyberte volbu Soubor > Prohlížet zálohy. Chcete-li obnovit celou knihovnu iPhoto, ukončete iPhoto, otevřete složku, která obsahuje knihovnu iPhoto, a poté otevřete Time Machine.

  Klikněte na ikonu Time Machine v Docku nebo na ikonu Time Machine v řádku nabídek a vyberte volbu Otevřít Time Machine.

  Další informace o použití Time Machine naleznete v tématech Nápovědy pro Mac. Ve Finderu vyberte volbu Nápověda > Nápověda pro Mac a vyhledejte „Time Machine“.