Klávesové zkratky

V iPhotu můžete řadu činností provést rychle přímo z klávesnice. Informace o klávesových zkratkách pro běžné příkazy naleznete v nabídkách (nebo v tabulce klávesových zkratek níže). Chcete-li provést akci v levém sloupci, stiskněte klávesy uvedené v pravém sloupci.

Akce

Zkratka

Import a export

Importovat fotografie

Shift-Cmd-I

Exportovat fotografie

Shift-Cmd-E

Uspořádání

Přejít v knihovně fotografií nahoru

Home

Přejít v knihovně fotografií dolů

End

Vytvořit novou složku

Alt-Shift-Cmd-N

Vytvořit nové (prázdné) album

Shift-Cmd-N

Vytvořit nové album z výběru

Cmd-N

Vytvořit nové dynamické album

Alt-Cmd-N

Nastavit titulní fotografii pro skupinu událostí nebo tváří (z okna hlavního zobrazení)

Podržte ukazatel na skupině, stiskněte mezerník a vyberte fotografii.

Nastavit titulní fotografii pro skupinu událostí nebo tváří (z okna hlavního zobrazení nebo zobrazení Události či Tváře)

Stiskněte Ctrl a klikněte na požadovanou fotografii. Poté vyberte volbu Nastavit titulní fotografii z místní nabídky.

Přejít na zobrazení vybrané události

G

Rozdělit událost

S

Změnit velikost náhledů fotografií

0, 2, 3, 1 (od nejmenší po největší)

Zvětšit jednu fotografii na celou oblast zobrazení

Dvakrát klikněte na náhled fotografie nebo stiskněte mezerník.

Zmenšit fotografii na náhled

Dvakrát klikněte na zvětšenou fotografii nebo stiskněte mezerník.

Přejít na předchozí nebo následující zvětšenou fotografii

Stiskněte šipku vlevo nebo šipku vpravo

Otevřít fotografii ve zobrazení pro úpravy

Return

Aktivovat nebo ukončit zobrazení na celou obrazovku

Ctrl-Cmd-F

Zobrazit nebo skrýt názvy

Shift-Cmd-T

Zobrazit nebo skrýt názvy událostí v zobrazení fotografií

Shift-Cmd-F

Zobrazit nebo skrýt skryté fotografie

Shift-Cmd-H

Zobrazit nebo skrýt hodnocení

Shift-Cmd-R

Nastavit název, datum či komentář k více fotografiím („dávková změna“)

Shift-Cmd-B

Zobrazit informace o fotografii

Cmd-I

Otočit fotografii

Cmd-R

Otočit fotografii opačným směrem

Alt-Cmd-R nebo stiskněte klávesu Alt a klikněte na tlačítko otáčení.

Duplikovat fotografii

Cmd-D

Vyjmout fotografii

Cmd-X

Kopírovat fotografii

Cmd-C

Vložit fotografii

Cmd-V

Označit fotografii nebo její označení zrušit

Cmd-tečka (.)

Skrýt nebo zobrazit skrytou fotografii

Cmd-L

Spravovat klíčová slova

Cmd-K

Smazat publikované album

Cmd-Del

Přesunout fotografii do koše z knihovny fotografií nebo odstranit fotografii z alba

Del

Přesunout fotografii do koše z alba

Alt-Cmd-Del

Vysypat koš

Shift-Cmd-Del

Výběr nebo zrušení výběru fotografií

Vybrat jednu fotografii

Klikněte na fotografii.

Vybrat všechny fotografie

Cmd-A

Vybrat všechny fotografie mezi aktuálním výběrem a nesousedící fotografií

Podržte klávesu Shift a klikněte na nesousedící fotografii.

Vybrat fotografie, které spolu nesousedí

Vyberte první fotografii, poté podržte klávesu Cmd a klikněte na další fotografie.

Vybrat několik fotografií umístěných společně

Klikněte mimo fotografie a přetažením je označte obdélníkovým výběrem.

Zrušit výběr určitých fotografií ve skupině vybraných fotografií

Podržte klávesu Cmd a klikněte na fotografie, jejichž výběr chcete zrušit.

Zrušit výběr všech fotografií

Shift-Cmd-A nebo kliknutí mimo fotografii

Hodnocení fotografií

Odstranit hodnocení fotografie

Cmd-0

Přidělit fotografii jednu hvězdičku

Cmd-1

Přidělit fotografii dvě hvězdičky

Cmd-2

Přidělit fotografii tři hvězdičky

Cmd-3

Přidělit fotografii čtyři hvězdičky

Cmd-4

Přidělit fotografii pět hvězdiček

Cmd-5

Prezentace

Ukončit prezentaci

Stiskněte klávesu Esc nebo pohněte myší, aby se zobrazily ovládací prvky prezentace, a klikněte na tlačítko zavření (X).

Pozastavit prezentaci nebo obnovit přehrávání

Mezerník

Ručně procházet prezentaci

Stiskněte šipku vpravo nebo šipku vlevo.

Úpravy

Přejít do zobrazení pro úpravy

Cmd-E

Otevřít nástroj pro oříznutí

C

Zakázat zachování nastavení v nástroji oříznutí při výběru oblasti.

Stiskněte klávesu Shift během přetažení.

Přepnout mezi zachováním nastavení na výšku a na šířku v nástroji oříznutí při výběru oblasti

Chcete-li použít oříznutí na výšku, táhněte svisle, při oříznutí na šířku táhněte vodorovně.

Odstranit červené oči

R

Změnit velikost ukazatele pro červené oči

Klávesou levá hranatá závorka ([) velikost zmenšíte a klávesou pravá hranatá závorka (]) velikost zvětšíte.

Otevřít panel Úpravy

A

Otevřít panel Efekty

E

Vyrovnat fotografii

S

Retušovat fotografii

T

Upravit velikost retušovacího štětce

Klávesou levá hranatá závorka ([) velikost zmenšíte a klávesou pravá hranatá závorka (]) velikost zvětšíte.

Upravit vyrovnání bílé

W

Zobrazit jezdec zotavení na panelu Úpravy (pouze pro fotografie ve formátu RAW)

Alt (jezdec Expozice se změní na jezdec Zotavení)

Srovnat před úpravami a po úpravách

Shift

Přejít na další fotografii

Šipka doprava

Přejít na předchozí fotografii

Šipka doleva

Zvětšit na 100 % konkrétní oblast fotografie

Přesuňte ukazatel do oblasti a stiskněte 1.

Zvětšit na 200 % konkrétní oblast fotografie

Přesuňte ukazatel do oblasti a stiskněte 2.

Přiblížit střed fotografie na 100 %

Přesuňte ukazatel mimo fotografii a stiskněte 1.

Přiblížit střed fotografie na 200 %

Přesuňte ukazatel mimo fotografii a stiskněte 2.

Zmenšit

0 nebo gravis ( ` )

Upravit zobrazení fotografie při zvětšení

Stiskněte mezerník při tažení.

Návrat na zobrazení uspořádání

Dvakrát klikněte na fotografii.

Odvolání poslední akce

Cmd-Z

Opakování poslední akce

Shift-Cmd-Z

Projekty knih, přání a kalendářů

Otočit zásobník o jedno téma doprava

Šipka doprava

Otočit zásobník o jedno téma doleva

Šipka doleva

Otočit zásobník o tři témata doprava

Šipka nahoru

Otočit zásobník o tři témata doleva

Šipka dolů

Přejít o jednu stránku nebo dvojstránku dopředu

Šipka doprava

Přejít o jednu stránku nebo dvojstránku zpět

Šipka doleva

Převést vybraný text na kurzívu

Cmd-I

Podtrhnout vybraný text

Cmd-U

Pravopis

Shift-Cmd-středník (;)

Odstranit fotografii ze stránky

Vyberte fotografii a stiskněte Del.

Odstranit neumístěnou fotografii z projektu

Vyberte neumístěnou fotografii v prohlížeči fotografií a stiskněte Del.

Přejít na začátek prohlížeče fotografií nebo oblasti zobrazení stránky

Home

Přejít na konec prohlížeče fotografií nebo oblasti zobrazení stránky

End

Odstranit stránku z projektu knihy

Vyberte stránku knihy a stiskněte Del.

Tisk

Tisknout

Cmd-P

Obecné

Zobrazit předvolby

Cmd-čárka (,)

Nápověda pro iPhoto

Cmd-otazník (?)

Zavřít okno a ukončit iPhoto

Cmd-W

Minimalizovat okno

Cmd-M

Skrýt iPhoto

Cmd-H

Ukončit iPhoto

Cmd-Q