Import – přehled

Můžete importovat fotografie z fotoaparátu, mobilního zařízení, e-mailu nebo z pevného disku.

Ve výchozím nastavení iPhoto kopíruje (duplikuje) fotografie do knihovny iPhoto a původní soubory ponechává v aktuálním umístění. Toto chování můžete upravit na panelu Ostatní v předvolbách pro iPhoto.

Importované fotografie jsou automaticky uspořádány podle událostí. Spravovat události a definovat časový rámec a seskupení událostí můžete na panelu Obecné v předvolbách pro iPhoto.